Hledat zaměstnání
Hlavní strana / Volná místa / Sokolov / Úřednice/úředník Městského úřadu Sokolov zajišťujícího rozpočet pro příspěvkové organizace zřízené městem Sokolov

Úřednice/úředník Městského úřadu Sokolov zajišťujícího rozpočet pro příspěvkové organizace zřízené městem Sokolov

Město Sokolov nabízí volné pracovní místo v oboru administrativy na pozici Úřednice/úředník Městského úřadu Sokolov zajišťujícího rozpočet pro příspěvkové organizace zřízené městem Sokolov. Práce na plný úvazek s pružnou pracovní dobou. Pracovní poměr na dobu neurčitou s ohodnocením od 22 260 do 32 240 Kč/měsíc. Minimální požadované vzdělání je ÚSO s maturitou (bez vyučení). Místem pracoviště je Město Sokolov, okres Sokolov. Pozice je vhodná i pro osoby se zdravotním postižením. Nástup možný od 1.9.2022. Další informace Vám poskytne Miluše Bartošová, DiS., tel.: , e-mail: miluse.bartosova@mu-sokolov.cz.

Zaměstnavatel: Město Sokolov
Místo výkonu práce: Sokolov
Platové ohodnocení: 22 260 – 32 240 Kč / měsíc
Typ pracovního vztahu: Práce na plný úvazek
Minimální počet hodin týdně: 40
Pracovní poměr: Od 1.9.2022 na dobu neurčitou
Typ smluvního vztahu: Pracovní smlouva

Poznámka zaměstnavatele

Druh práce: Finanční vztahy příspěvkových organizací vůči zřizovateli (rozpočtový proces, hospodaření, účetní závěrka). Zajišťování výkonu souhrnu více věcně souvisejících odborných agend státní správy nebo samosprávy. Samostatné provádění kontrol a dohledu nad efektivním využíváním finančních prostředků ve školách a školských zařízeních.
Pracovní pozice je vhodná pro osoby se zdravotním postižením.
Místo výkonu práce: Sokolov
Platové zařazení: 10. platová třída
Trvání pracovního poměru: na dobu neurčitou
Den nástupu do práce: dle dohody
Předpoklady pro vznik pracovního poměru dle § 4 odst. 1 zákona o úřednících
1. uchazeč musí být fyzickou osobou, která
- je státním občanem ČR, nebo cizím státním občanem s trvalým pobytem v ČR,
- dosáhla věku 18 let,
- je způsobilá k právním úkonům,
- je bezúhonná,
- ovládá jednací jazyk.
2. Vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu nebo vyšší odborné vzdělání, popř. střední vzdělání s maturitní zkouškou
Požadavky na uchazeče
1. vzdělání ekonomického zaměření,
2. znalost souvisejících právních předpisů, zejména:
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů;
vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů;
základní znalost problematiky zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení);
3. velmi dobrá znalost práce s MS Excel
Výhodou je
1. praxe ve finančním hospodaření příspěvkových organizací nebo jeho přezkumu,
2. praxe v účetnictví
3. základní znalost problematiky vyhlášky č. 412/2021 Sb., o rozpočtové skladbě,
4. znalost Českých účetních standardů č. 701 až 710 pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb.;
5. znalost rozpočtového hospodaření územních samosprávných celků
6. úspěšné vykonání zkoušky k prokázání zvláštní odborné způsobilosti ve školství nebo při finančním hospodaření územních samosprávných celků a jeho přezkumu
7. praxe ve veřejné správě
Požadované znalosti budou ověřeny při ústním pohovoru, případně písemným testem.
Uchazeč podá písemnou přihlášku, která musí podle 7 odst. 4 zákona o úřednících obsahovat
1. jméno, příjmení a titul uchazeče,
2. datum a místo narození uchazeče,
3. státní příslušnost uchazeče,
4. místo trvalého pobytu uchazeče,
5. číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana a
6. datum a podpis uchazeče.
V přihlášce uchazeč dále uvede
1. název pozice, na níž se hlásí,
2. telefonický kontakt a
3. doručovací adresu, je-li odlišná od adresy trvalého pobytu.
K přihlášce uchazeč připojí
1. životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností, zejména těch, uvedených v oddíle „Požadavky na uchazeče“,
2. výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením,
3. ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,
4. kopii dodatku k diplomu.
Místo a způsob podání přihlášky
Přihlášku spolu s přílohami je nutno podat v obálce zřetelně označené nápisem „Výběrové řízení na úř., rozpočtu pro příspěvkové organizace zřízené městem Sokolov“
1. osobně v podatelně Městského úřadu Sokolov nebo
2. poslat na adresu Městský úřad Sokolov, Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov,
a to nejpozději do 03.08.2022
K doplnění dokladů či náležitostí podle § 7 odst. 6 zákona o úřednících je stanovena doba pěti dnů po ukončení lhůty pro podání přihlášek.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo výběrové řízení kdykoliv zrušit bez udání důvodu.
Kontaktní osoba: Miluše Bartošová, DiS., tel.: 354 228 153

První kontakt

Kontaktní osoba: Miluše Bartošová, DiS.
E-mail: miluse.bartosova@mu-sokolov.cz

Referenční číslo ÚP: 25779320722
Poslední aktualizace: 21.7.2022

Informace o volných pracovních místech poskytuje Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR.
Poslední aktualizace dat proběhla dne 14.8.2022.
O webu a kontakty | Ochrana osobních údajů | Souhlas s nastavením osobních údajů