Hledat zaměstnání
Hlavní strana / Volná místa / Sokolov / Úřednice/úředník sociálního pracovníka orgánu sociálně právní ochrany dětí Městského úřadu Sokolov

Úřednice/úředník sociálního pracovníka orgánu sociálně právní ochrany dětí Městského úřadu Sokolov

Město Sokolov nabízí volné pracovní místo v oboru zdravotnictví na pozici Úřednice/úředník sociálního pracovníka orgánu sociálně právní ochrany dětí Městského úřadu Sokolov. Práce na plný úvazek s pružnou pracovní dobou. Pracovní poměr na dobu neurčitou s ohodnocením od 23 980 do 34 790 Kč/měsíc. Minimální požadované vzdělání je Vyšší odborné. Místem pracoviště je Město Sokolov, okres Sokolov. Pozice je vhodná i pro osoby se zdravotním postižením. Nástup možný od 1.9.2022. Další informace Vám poskytne Miluše Bartošová, DiS., tel.: , e-mail: miluse.bartosova@mu-sokolov.cz.

Zaměstnavatel: Město Sokolov
Místo výkonu práce: Sokolov
Platové ohodnocení: 23 980 – 34 790 Kč / měsíc
Typ pracovního vztahu: Práce na plný úvazek
Minimální počet hodin týdně: 40
Pracovní poměr: Od 1.9.2022 na dobu neurčitou
Typ smluvního vztahu: Pracovní smlouva

Poznámka zaměstnavatele

Druh práce: výkon sociálně-právní ochrany dětí (náhradní rodinná péče) v souladu se zákonem č. 359/1999 Sb., především ochrana práva dítěte na přirozený vývoj a na řádnou výchovu, ochrana oprávněných zájmů dítěte, působení k obnovní narušených funkcí rodiny. Poskytování sociálně právního poradenství. Terénní sociální práce, kolizní opatrovnictví. Vyhodnocování situace rodiny a vytváření individuálního plánu ochrany dítěte.
Pracovní pozice je vhodná pro osoby se zdravotním postižením s prvním a druhým stupněm invalidity.
Místo výkonu práce: Sokolov
Platové zařazení: 11. platová třída
Trvání pracovního poměru: na dobu neurčitou
Datum nástupu do práce: dle dohody
Předpoklady pro vznik pracovního poměru dle § 4 odst. 1 zákona o úřednících
1. uchazeč musí být fyzickou osobou, která
- je státním občanem ČR, nebo cizím státním občanem s trvalým pobytem v ČR,
- dosáhla věku 18 let,
- je způsobilá k právním úkonům,
- je bezúhonná,
- ovládá jednací jazyk,
2. ukončené vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu nebo vyšší odborné vzdělání.
Požadavky na uchazeče
1. ukončené vzdělání odpovídající kvalifikaci pro výkon práce sociálního pracovníka podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů,
2. znalost souvisejících právních předpisů, zejména zákona č. 500/2004 Sb., správní řád; zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí; zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních; vše ve znění pozdějších předpisů,
3. velmi dobrá znalost českého jazyka slovem i písmem,
4. velmi dobrá uživatelská znalost práce s počítačem,
5. řidičské oprávnění skupiny B (aktivní řidič).
Výhodou je
1. praxe ve veřejné správě,
2. praxe v oboru sociálně právní ochrana dětí,
3. úspěšné vykonání zkoušky k prokázání zvláštní odborné způsobilosti pro správní činnost při sociálně-právní ochraně dětí
4. úspěšné vykonání zkoušky odborné způsobilosti úředních osob oprávněných k provádění úkonů správního orgánu v řízení o přestupcích podle zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich.
Uchazeč podá písemnou přihlášku, která musí podle 7 odst. 4 zákona o úřednících obsahovat
1. jméno, příjmení a titul uchazeče,
2. datum a místo narození uchazeče,
3. státní příslušnost uchazeče,
4. místo trvalého pobytu uchazeče,
5. číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana a
6. datum a podpis uchazeče.
V přihlášce uchazeč dále uvede
1. název pozice, na níž se hlásí,
2. telefonický kontakt a
3. doručovací adresu, je-li odlišná od adresy trvalého pobytu.
K přihlášce uchazeč připojí
1. životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností, zejména těch, uvedených v oddíle „Požadavky na uchazeče“ a „Výhodou je“,
2. výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením,
3. ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání, včetně dodatku k diplomu,
4. ověřenou kopii dokladu prokazující kvalifikaci pro výkon činnosti sociálního pracovníka,
5. kopii osvědčení o úspěšném vykonání zkoušky k prokázání zvláštní odborné způsobilosti.
Místo a způsob podání přihlášky
Přihlášku spolu s přílohami je nutno podat v obálce zřetelně označené nápisem „Výběrové řízení na úředníka – sociálního pracovníka OSPOD/2“
1. osobně v podatelně Městského úřadu Sokolov nebo
2. poslat na adresu Městský úřad Sokolov, Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov
a to nejpozději do 17.08.2022

První kontakt

Kontaktní osoba: Miluše Bartošová, DiS.
E-mail: miluse.bartosova@mu-sokolov.cz

Referenční číslo ÚP: 25849740782
Poslední aktualizace: 3.8.2022

Podobné pracovní nabídky

Informace o volných pracovních místech poskytuje Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR.
Poslední aktualizace dat proběhla dne 14.8.2022.
O webu a kontakty | Ochrana osobních údajů | Souhlas s nastavením osobních údajů